Evne til samarbeid

pablo (5)Hvorfor er dine samarbeidsevner viktig? Fordi hvis butikknaboen din lykkes, er det større sannsynlighet for at du også gjør det!

Du har sikkert hørt uttrykket: “Vil du gå fort, gå alene. Vil du gå langt, gå sammen med andre”. Og et mer passende uttrykk om samarbeid skal du lete lenge etter.

Flere av mine kunder har kommet til meg med sine hjertesukk når det kommer til dette med samarbeid. Enten fordi de selv ikke er en del av et team som jobber mot felles mål, eller fordi flere av nabobutikkene ikke er med. Og begge deler er like feil!

Ofte er det flere grunner til at butikker velger å stå utenfor samarbeid. For eksempel så skylder man gjerne på at det er a) dyrt b) jeg får ikke noe igjen for det c) de som styrer er ikke kompetente nok d) jeg vil selv bestemme hvilke åpningstider jeg skal ha – dette er noen av de hyppigste årsakene til at noen ønsker å stå utenfor en sentrumsforening.

Hva er så grunnen til at det blir slik?

En sentrumsleders jobb er å få alle med på laget. Og det kan faktisk hende at grunnen til at noen ikke er med, er rett og slett at de ikke har blitt spurt (ofte nok). Så noen sentrumsledere sover i timen. De er ikke flinke nok til å selge seg inn. Men det kan være hardt arbeid å rekruttere medlemmer, nettopp fordi de selvstendige butikkene er akkurat det; selvstendige!

Det er også slik at ved å få flere medlemmer i sentrumsforeningen, vil sentrumsforeningen kunne bli mer proff. Jo flere som er med og betaler sin årskontingent, jo større sannsynlighet er det for at man får ansatt proffe folk som klarer å få alle til å forstå at man må stå sammen om å dra lasset. Da vil de også kunne kjøre flere felles aktiviteter og utvikle sentrum – som jo er det de er ansatt for. Men de klarer det ikke alene. Og de klarer det ikke hvis medlemmene jobber i mot. For det er det dessverre mange som gjør. Det er kos med misnøye over hele fjøla, og det ender opp med hyppig utskiftning av sentrumsledere og ingen kontinuitet i oppgavene og arbeidet.

Jeg ønsker å oppfordre deg til å være en positiv bidragsyter i ditt lokalmiljø. Jeg ønsker å oppfordre deg til å vurdere seriøst et medlemskap i sentrumsforeningen hvis du ikke allerede er medlem. Jeg oppfordrer deg til å sette krav, være tydelig, men holde deg til det flertallet blir enige om, enten det er felles åpningstider eller felles aktiviteter.

Også ber jeg deg tenke på dette: Folk kommer ikke til sentrum for å handle fordi det går klovner i gatene, skaffet tilveie av sentrumsforeningen. Det er HELE miljøet som teller. Og der bør du ikke være gratispassasjer.