Åtte grunnleggende ting du må gjøre for IKKE å svikte kundene dine!

Svikter du kunden på disse punktene?

Butikkutvikler kan engasjeres for kortere og lengre oppdrag i din butikk.
Butikkutvikler kan engasjeres for kortere og lengre oppdrag i din butikk.

Alt for mange butikker svikter kundene på noen av de viktigste områdene. Akkurat som i x-faktor kan det være vanskelig å sette fingeren på ”det lille ekstra” som gjør at din kunde har fått en super opplevelse fra begynnelse til slutt.

Helhetsinntrykket kan være helt ok, men det mangler noe – ”det lille ekstra”.

”Det lille ekstra” handler om å gi kunden mer enn kunden forventer. Ofte er ikke kunden selv bevisst hva det er hun forventer og det kan derfor være vanskelig å imøtekomme hennes ubevisste ønsker.

Men noen businesser kommer ikke en gang halvveis på veien mot å innfri ”det lille ekstra” – de sliter nemlig med en del grunnleggende ting:

  • Få kunden til å føle seg velkommen
  • Få kunden til å føle seg sett
  • Avdekke kundens behov
  • Dekke kundens behov
  • Foreslå tilleggsprodukter slik at kunden får fullt utbytte av varen eller tjenesten
  • Avslutte handelen på en god måte
  • Sikre at kunden vil ha gode følelser for deg og din business
  • Sikre at kunden kommer tilbake til deg ved en senere anledning

Så kan du begynne å tenke på ”det lille ekstra”.  Det må være noe som er unikt for deg og din business, det kan være gratis og det kan koste, det viktigste er at det er gjennomtenkt og at det er gjennomført!

– Gøril –

”Jeg hjelper butikkeiere og -drivere med å profesjonalisere driften og øke inntjeningen. Mange sliter med å drive lønnsomt og samtidig beholde gnisten. Er dette velkjent? Slik var det også for min del. Jeg har drevet både egen og andres butikker, og har vært nære på ”å brenne opp alt kruttet”.  Jeg har jobbet i butikk av og på siden jeg var 15 år gammel, og har gjennom disse årene lært mange nyttige strategier for å optimalisere driften og ha hjertet med meg i det jeg driver med. I dag lever jeg av å hjelpe andre med sin butikkdrift.”

One thought on “Åtte grunnleggende ting du må gjøre for IKKE å svikte kundene dine!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s