Fem tips til rolige sommerdager – for en god høst!

For noen butikker er juli måned nesten jul, og det er bånn gass fra morgen til kveld. For andre butikker går dagene kanskje litt vel langsomt i disse dager. I så fall har jeg noen gode tips til deg, slik at du får en god høst!

    1. Planlegg.  Suksess kan planlegges, vet du. Suksess er noe vi alle ønsker, men ikke alle får, og er det èn ting som er helt garantert så er det dette: Suksess kommer sjelden rekende på ei fjøl. Suksess er som regel en konsekvens av hard jobbing og målrettet innsats. Hvilke planer skal du legge for butikken denne høsten? Skal du ha et kundearrangement eller to? Hva skal du ha med i vindusutstillingen? Hva skal du annonsere? Hva skal du legge ut i sosiale medier? Jo mer du planlegger i forkant, jo mer forutsigbar vil inntekten din også kunne være.
    2. beach-1838501_1920Sett deg konkrete mål.

Mål kan være med å motivere, men enda viktigere: mål kan være med å strukturere. Hvis du har et konkret og målbart mål er du med på å strukturere driften din og skape forutsigbarhet. Det kan være lurt å dele større mål opp i mindre delmål, men det kan også være deilig å ha noen hårete mål å strekke seg etter. Jeg sier; ja takk, begge deler.

  1. Lær deg noe nytt. Og det trenger ikke nødvendigvis være butikkrelatert. Uansett hva det er du begir deg ut på å lære, vil du som regel ha nytte av det på andre områder i livet. Det å lære noe nytt, gir som regel en god mestringsfølelse. Det har vi alle bruk for, og det gjør oss gladere og mer kreative. Ja til evig læring!
  2. Gjør noe annerledes. Ved å gjøre en fast oppgave på en ny og annerledes måte, setter du i gang hjernecellene. Det er bra for deg. Det stimulerer din kreativitet. Jeg mener at kreativiteten er ett av de viktigste områdene vi alle bør jobbe med daglig. Det å tenke kreativt er en treningssak. Det som er fantastisk er at vi alle kan bli mer kreative. Det er nok kreativitet til alle!!
  3. Evaluer. Vi er nå halvveis i året. Hvilke aktiviteter har fungert? Hvilke aktiviteter har fungert dårlig? Det å gjøre opp status kan være nyttig. Sett deg ned med penn og papir og rable det ut. Ofte så ser ting litt annerledes ut på papiret. Mye av det vi av og til går og grubler og føler på – kan fort se annerledes ut når vi har skrevet det ned.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s