Kunnskap som konkurransefortrinn

road-826965_1920I helgen var jeg på et arrangement i forbindelse med sakprosafestivalen i Stavanger. Der fikk jeg med meg fabelaktige Sanna Sarromaa og hennes kritiske, men også kjærlige blikk på nordmenn. Hun er aktuell med boka “Norske tabuer” – og den anbefales forøvrig på det varmeste.

Ett av Sannas poeng både i boka og på festivalen handler om lærerutdanningen og læreryrkets status i Norge. Hun mener at det er en klar sammenheng mellom kunnskap, utdanning og kompetanse – og at det må gå an å ha flere tanker i hodet samtidig.

Jeg ønsker å trekke en paralell til butikkyrket. Jeg mener at som butikkdriver er du vant til å ha mange tanker i hodet samtidig. Men utdannelse til butikkyrket – dèt er det ikke så mange som har. Fagbrev for butikkansatte henger kanskje ikke spesielt høyt. Og status og anseelse for butikkyrket glimrer med sitt fravær.

Ikke misforstå! De aller fleste jeg møter på i mitt virke som butikkutvikler – de er superstolte over jobben sin og butikken sin. Men de snakker ikke høyt nok om det.

Jeg mener at mange flere av de som driver og jobber i butikk må gå i front og snakke høyt om verdien de tilfører lokalt, både i form av liv i byene, lys i vinduene og i tillegg at man tilbyr ekstrajobber til unge som er enten under utdanning eller uten utdanning, og de får viktig arbeidserfaring. For ikke snakke om at din butikk kanskje er med på å si noe om byens identitet?!

Dersom du deler kunnskapen din – om produktene dine – i og utenfor butikk – er sannsynligheten for at du fremstår som mer troverdig, mer verdifull og mer konkurransedyktig ganske stor. Jeg har stor tro på at dersom du til stadighet tilegner deg ny kunnskap, vil du stadig utvikle deg og din butikk. Butikker kan ikke drives på samme måte i dag som for ti år siden. Kunnskap om butikkdrift er en av nøklene. Kunnskap om nye metoder, plattformer og verktøy gjør nøkleknippet ditt større. Vilje til vekst må være til stede. Suksess kommer sjelden rekende på ei fjøl, men som et resultat av en innsats.

Velger du kunnskap som din innfallsvinkel har du et konkurransefortrinn!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s