Hvordan bli en bedre selger i butikk?

Har du hørt om Robert Cialdini? Ikke? Da er det på tide at du stifter nærmere bekjentskap med ham. Han er professor i psykologi og markedsføring – og mange kjenner han fra boka “Påvirkning – teori og praksis”, utgitt på Abstrakt forlag.

skiltbutikk

Er du glad i å lese bøker, anbefales boka på det sterkeste. Har du ikke tid, lyst eller anledning, kan du få med deg noen av hans viktigste poenger i denne bloggposten. Jeg tror boka er pensum på BI. Imidlertid er det ikke en tung og utilgjengelig fagbok, den er faktisk svært fornøyelig. Så til saken:

Vi lar oss påvirke gjennom blikk, kroppspråk, toneleie, hva vi sier og hvordan vi formulerer oss, både muntlig og skriftlig. Vi blir også påvirket av det vi ser og hører at andre gjør. Jo mer kunnskap du har om hvordan vi virker, jo mer kan du bruke denne kunnskapen til din fordel.

Gjensidighet er det første nøkkelordet. Gir du noe til noen, gir de noe tilbake. Det kan dreie seg om en tjeneste, gave eller produkt.

Knapphet er det andre nøkkelordet. Er det lite av noe, vil vi ha det mer enn om det er mye av noe. “Begrenset antall” og “kun i dag” er gode salgsargumenter.

Sosiale bevis er neste på listen. Det handler om at noen vi ser opp til bruker produktet og slik sett “går god for det”.

Like og bli likt – er også viktig for at folk lar seg påvirke. Vi liker å bli likt, og vi liker å være like. Vi stoler på de vi er like som og sier ja til det de foreslår.

Autoritet er neste nøkkelord. Vi er opplært til å stole på autoriteter, så da er det viktig at du utstråler autoritet på ditt område.

Indre forpliktelse er det siste av de seks prinsippene som Cialdini faktisk kaller for “påvirkningsvåpen”. Dersom man har forpliktet seg selv til noe, fullfører man det som regel.

Ser du for deg at du kan bruke disse “våpnene” på en etisk og god måte for å lykkes bedre med salg i din butikk?

Du bruker kanskje noen allerede?

Gjør du dette på rett måte, vil du kunne få trofaste kunder som velger å handle hos deg også i fremtiden.

 

 

2 thoughts on “Hvordan bli en bedre selger i butikk?

  1. Takk for interessant oppsumering! Også nyttig med psykologi når man skal forme budskap i markedsføring. Urgency/scarcity (vare- og tidsknapphet) er veldig mektig for å få folk ned fra gjerdet, men bare for folk som allerede kjenner til merkevaren. Viktig å først eksponere folk for USPs (Unique selling proposition) og andre budskap som treffer på de viktigste driverne i kategorien.
    Social proof er også key.

    Fikk lyst til å lese den boken!

    1. Ja, den kan virkelig anbefales! Både for selgere og kjøpere! 🤪 Greit å vite hvilke triks vi selv går på.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s